İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

ENDO KOLLEKTİF olarak iş sağlığı ve güvenliğinin kaliteli üretimin, müşteri ve çalışan memnuniyetinin bir ön koşulu olduğu düşüncesinde ve tüm iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu inancındayız.

 

Etkinliklerimizi bu inançla ve iş sağlığının ve güvenliğinin bir kurumsal bilinç ve kültür kavramı olduğu anlayışı ile aşağıdaki ilkeler doğrultusunda sürdürmeyi ve bu doğrultuda kendimizi sürekli geliştireceğimizi taahhüt ediyoruz.

 

  • Çalışanlarımızın sağlığını ve iş güvenliğini en üst düzeyde tutmak,
  • 'Kazasız üretim' yaklaşımıyla gerekli önlemleri almak, bu amaçla her türlü kaynağı sağlamak, böylece olası iş kazalarını en az düzeyde tutmak,
  • Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek, paydaşlarımıza, çalışanlarımıza ve üçüncü taraflara gelebilecek maddi zararlara yol açabilecek tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlamak,
  • Bu doğrultuda çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği bilincini geliştirerek, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi gereklerine yönelik farkındalık yaratmak,
  • Sadece çalışanlarımızı değil, tedarikçilerimiz ve uygun olduğunda müşterilerimizi de çevre ve iş sağlığı ve güvenliği yönünden bilgilendirmek,
  • Yasal yükümlülüklerimize, yürürlükteki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının gereklerine ve üyesi olduğumuz kuruluşların koşullarına ödünsüz uymak,
  • Yönetim anlayışını, sürekli gelişme felsefesini, yönetimlerini ve sistemlerini tüm süreçlerde yönetim sistemine uygun hale getirmek ve etkinliğini sürekli iyileştirmek, tüm personele özümsetmek ve bu doğrultuda pazar payını, karlılığını, rekabet gücünü artırmak.


 

Hürşat ERBİLGİN

İCRA KURULU BAŞKANI